0179. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?

  • האץ תמיד בכניסה לצומת כדי שלא להפריע לתנועה.
  • האט ואף עצור לפי הצורך, כדי לתת זכות קדימה.
  • עבור במהירות את המקום.
  • עצור בכל מקרה.

3179


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט