1744. מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1744. מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?

  • מערכת המונעת את נעילת גלגלי הרכב בבלימת חירום, וכך משתמרת פעולת ההיגוי של הרכב.
  • מערכת המתקנת טעויות נהג בבלימה ומסייעת בהגברת יציבות הרכב.
  • מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת ההיגוי של הרכב.
  • מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת הבלמים של הרכב.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב עד 3.5 טון » |