Essay On Pet Animal Boston Job Fairs Resume Essayez - La Maintenant Nuremberg Alec Baldwin Movie Review

מחפשים מורה נהיגה ? הכניסו פרטים ומורי נהיגה מאזורכם יחזרו אליכם >>

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

1501. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

שאלות תאוריה בנושאים נוספים

חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

כתוב את הכותרת כאן

1501. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

  • 2 מ"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 ס"מ פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 מ"מ, פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 ס"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).

31501


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |