Personal Statement Communication First Meeting Of Romeo And Juliet Essay Help Homework Frame Sentence British Essay Writer Reviews On Windows Ways Maintain Good Health Essay A Level Biology Coursework Plan 2018

מחפשים מורה נהיגה ? הכניסו פרטים ומורי נהיגה מאזורכם יחזרו אליכם >>

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

1407. האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים

חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

כתוב את הכותרת כאן

1407. האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?

  • כן. שוטר רשאי לעשות זאת, ובתנאי שתחנת השקילה אינה נמצאת יותר משלושה קילומטרים מן המקום.
  • כן. אך השוטר חייב להיות שוטר תנועה.
  • כן. שוטר רשאי לנהוג כך, אבל רק כשאין ברשותו של הנוהג ברכב שטר מטען.
  • כן. שוטר רשאי להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לשקילה במקום קרוב ככל האפשר.

| «C1» | «C» |