1392. מהו ״רכב משא״?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1392. מהו ״רכב משא״?

  • כל רכב שאינו רכב מסחרי.
  • רכב שאסור להסיע בו נוסעים מלבד הנהג.
  • רכב המיועד על פי מבנהו להובלת חומר בתפזורת.
  • רכב מנועי המשמש – או המיועד על פי מבנהו לשמש – להובלת טובין (סחורה).

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » |