1353. כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1353. כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?

  • בשתי לוחיות מחזירות אור מאחור.
  • בארבעה פסים מחזירי אור, שניים אנכיים ושניים אופקיים.
  • רכב שאין לו דופן אחורית, אין חובה לסמן אותו במחזירי אור.
  • בשני פסים זוהרים על הפגוש האחור.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » |