1338. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1338. "הגובה הכולל" של רכב נמדד:

  • מגובה רצפת הארגז עד לנקודה הגבוהה ביותר של המשאית.
  • מפני הדרך ועד לנקודה הגבוהה ביותר של הרכב, על כל אביזריו, כשהרכב אינו עמוס.
  • מפני הדרך ועד לנקודה הגבוהה ביותר של הרכב, על כל אביזריו, כשהוא עמוס.
  • מפני הדרך ועד לגובה גג התא של הנהג.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | «1» |