1311. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1311. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

  • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
  • להודיע מיד למשרד הבריאות.
  • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
  • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |