1293. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1293. כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים בכביש?

  • יקפיד ככל האפשר לנסוע במרכז הכביש.
  • ימשיך בנהיגה רגילה.
  • יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול.
  • יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | « רכב עד 3.5 טון » |