1116. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר לא יהיה יותר:

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

1116. משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר לא יהיה יותר:

  • מ-4,000 ק"ג.
  • מ-6,000 ק"ג.
  • מ-5,000 ק"ג.
  • מ-3,500 ק"ג.

| « אוטובוס » |