1000. באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?

  • ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך גבוה.
  • ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך.
  • לא חשוב איזה הילוך בתיבת ההילוכים יהיה משולב בנסיעה ממושכת במורד – העיקר שהבלמים תקינים.
  • ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך סרק.

| «C1» | «A» | «В» |
סגירת תפריט