Popular Movie Review Proofreading Service For Masters Cv Anglais Traduire Les Diplomes Professional Bibliography Writing Website Uk Chapter 5 Summary Of Fifth Business Ventacero Sa De Cv

מחפשים מורה נהיגה ? הכניסו פרטים ומורי נהיגה מאזורכם יחזרו אליכם >>

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

0919. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים

חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

כתוב את הכותרת כאן

0919. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

  • המשך בנסיעה כרגיל, ללא התייחסות לדלת הפתוחה. חובת הזהירות חלה על הנהג היוצא מהרכב.
  • האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
  • סטייה שמאלה והאצה – למניעת פגיעה בנוסעים העתידים לצאת מהרכב.
  • צפירה חזקה וממושכת– למניעת פגיעה בדלת הנפתחת.

3919


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |