0902. בעקומה חדה האט את הרכב:

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0902. בעקומה חדה האט את הרכב:

  • ביציאה מהעקומה.
  • במשך כל הנסיעה בעקומה.
  • לפני הכניסה לעקומה.
  • מיד לאחר הכניסה לעקומה.

, 0902. בעקומה חדה האט את הרכב:


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |