מחפשים מורה נהיגה ? הכניסו פרטים ומורי נהיגה מאזורכם יחזרו אליכם >>

0831. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים

חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

0831. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

  • האטה והפעלה של ארבעת מחווני הכיוון של הרכב.
  • הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
  • להאט ולהפנות את ההגה לכיוון שול הדרך בזמן קצר ככל האפשר.
  • חוץ מלאותת ימינה בזמן. לא נחוץ שום דבר נוסף.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט