0781. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0781. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?

  • התרחקות משפת הכביש הימנית.
  • להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.
  • לפנות רחוק ככל האפשר מהמדרכה מימין.
  • הכניסה לצומת והיציאה ממנו צריכות להיעשות בקשת רחבה אל מרכז הכביש.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |