Creative Writing One Word Prompts Free Download Ignou Solved Assignments 2010 Mcom The Duel Nikolai Teleshov Analysis Essay Ml Class Homework

מחפשים מורה נהיגה ? הכניסו פרטים ומורי נהיגה מאזורכם יחזרו אליכם >>

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

0738. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים

חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

כתוב את הכותרת כאן

0738. מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

  • שחרור הלחיצה מדוושת המצמד, כדי לחבר בין המנוע לבין תיבת ההילוכים.
  • לחיצה על דוושת הדלק, כדי ליצור התחלת נסיעה מידית.
  • שחרור בלם עזר (חנייה), כדי לשחרר את נעילת ידית ההילוכים.
  • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.

| «C1» | «D» | «В» |