0638. מה משמעות התמרור?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0638. מה משמעות התמרור?

  • נתיב חד-סטרי לאופניים.
  • שביל לאופניים ולאופנועים.
  • שביל לאופניים בלבד.
  • הכניסה אסורה לאופניים.

, 0638. מה משמעות התמרור?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |