0576. מה פירוש התמרור?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0576. מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לאופניים.
  • הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים.
  • הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים.
  • כניסה לאופניים בלבד.

, 0576. מה פירוש התמרור?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |