0525. מה פירוש התמרור?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0525. מה פירוש התמרור?

  • עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
  • העצירה מותרת, אבל החנייה אסורה.
  • העצירה והחנייה מותרות, פרט לשבתות ולחגים.
  • אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך.

, 0525. מה פירוש התמרור?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |