0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

  • 302
  • 301
  • 303
  • 307

, 0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |