0460. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0460. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • לעצור ולהמתין להוראות של אתת/דגלן.
  • להאט, לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אל תעצור על המסילות.
  • להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה.
  • עבור את המסילה במהירות.

, 0460. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |