0458. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0458. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה.
  • האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.

, 0458. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?


| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |