0444. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

  • היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית המותרת בכל מקרה.
  • היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי, ובתנאי שאין היא עולה על המהירות המרבית המותרת.
  • היא מהירות המתחשבת במצב התנועה, ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו.
  • היא המהירות שעליה מחליט הנהג, ובתנאי שלא תעלה על המהירות המרבית המותרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט