0368. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

  • 136
  • 135
  • 226
  • 306

3368


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט