0365. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

  • 205
  • 115
  • 208
  • 119

3365


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט