0363. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

  • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
  • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
  • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
  • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.

3363


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט