0356. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

  • 139
  • 114
  • 147
  • 101

3356


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט