0349. מה משמעות התמרור?

  • קצה תחום תחנת מוניות.
  • התחלת תחום תחנת מוניות.
  • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
  • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.

3571


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט