0313. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?

  • נכון.
  • לפעמים זה נכון.
  • לעתים רחוקות זה נכון.
  • לא נכון.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט