0275. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0275. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

  • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
  • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
  • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
  • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |