0254. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

שאלות תאוריה בנושאים נוספים
חוקי התנועה

שאלות תאוריה
חוקי התנועה

בטיחות

שאלות תאוריה
בנושא בטיחות

תמרורים

שאלות תאוריה
בנושא תמרורים

הכרת הרכב

שאלות תאוריה
הכרת הרכב

לימוד תאוריה

0254. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?

  • כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך או בדרך סמוכה.
  • רק כשהוא נוסע במורד תלול.
  • כשהרכב מאחוריו פונה ימינה.
  • כשהרכב ממול פונה ימינה.

| « משאית עד 12 טון » | « רכב משא » | « אוטובוס » | « אופנוע » | «1» | « רכב עד 3.5 טון » |