0215. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

  • אסור בכל תנאי.
  • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
  • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
  • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.

3215


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט