0186. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

  • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
  • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
  • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
  • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.

3186


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט