0184. מה מורה התמרור?

  • האט ותן זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
  • עצור ותן זכות קדימה.
  • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.

3184


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט