0182. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

  • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
  • לפני קו העצירה וסמוך אליו.
  • אין חשיבות למקום העצירה, אך יש לעצור לפני הכניסה לצומת.
  • אחרי מעבר החצייה, אבל לפני הצומת.

3182


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט