0181. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

  • עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה.
  • עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין, בדרך החוצה.
  • תן זכות קדימה לרכב (אחר) הנכנס או מתקרב לצומת מכביש אחר.
  • עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.

3181


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט