0180. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

  • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
  • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
  • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
  • עצור ותן זכות קדימה.

3180


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט