0153. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

  • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
  • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
  • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ – 40 קמ"ש.
  • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.

3153


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט