0144. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

  • לעצור.
  • להאט.
  • לצפור.
  • להאיץ.

3144


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט