0142. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

  • לצפור.
  • להאט.
  • להאיץ.
  • לעצור.

3132


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט