0093. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

  • תלוי בעומסי התנועה.
  • ארבע פעמים.
  • פעם אחת.
  • שלוש פעמים.

3093


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט