0026. מהו "משקל עצמי"?

  • משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג.
  • נפח הרכב ללא מטען וללא נהג.
  • משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
  • משקל הרכב כולל מטען ונהג.

| «C1» | «C» | «1» |
סגירת תפריט