0025. מהו "משקל כולל מותר"?

  • הנפח העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי.
  • המשקל העצמי של הרכב, שהתירה רשות הרישוי לרכב.
  • הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
  • הנפח העצמי של הרכב והמטען שהתירה רשות הרישוי.

| «C1» | «C» |
סגירת תפריט