0020. "מטען מורשה" ברכב משא הוא:

  • המשקל הכולל המותר של רכב משא.
  • משקל המטען והמשקל העצמי של הרכב (יחד).
  • המשקל המרבי (בק"ג) של מטען, שמותר להעמיס על הרכב.
  • המשקל העצמי של הרכב, כולל מים, שמן, דלק ומשקל הנהג.

| «C1» | «C» |
סגירת תפריט