מי רשאי להפעיל מלגזה?

הפעלת מלזגה מותנית ברישיון נהיגה שמכיל היתר לנהיגה על מלגזה. על ההיתר אמור להיות מצוין העומס המותר שמאושר על ידי משרד התחבורה. עם זאת, קיימים שני סוגים עיקריים של היתרים:

א. היתר 129 – זהו היתר שמאפשר לנהג להפעיל מלגזה בכושר נשיאה של עד 20 טון. אלו רוב המלגזות שנמצאות בענפי התעשייה והחקלאות, לכן הוא ההיתר הנפוץ ביותר.

ב. היתר 130 – זהו היתר שמאפשר נהיגה על מלגזה בכל כושר נשיאה. את ההיתר הזה ניתן לקבל כדי להפעיל מלגזות כבדות במיוחד.

סוג ההיתר ניתן למפעיל המיועד על סמך רישיונות קודמים. עם זאת, רק בעלי רישיון לרכב כבד יכולים לקבל היתר 130 וכל השאר מקבלים היתר 129. את הדרישה להיתר מסוים יש לציין בעת הוצאת טופס בקשה להוצאת רישיון (רש"ל 18). זהו טופס שניתן בתחנות הצילום של משרד התחבורה.

מה צריך ללמוד כדי להפעיל מלגזה?

היתר להפעלת מלגזה עבור בעלי רישיון נהיגה ניתן לאחר השתתפות בקורס שנמשך בדרך כלל יומיים. קורס מלגזנים כולל חומר עיוני ומעשי ובסיומו יש מבחן. המועמד לקורס צריך להיות מעל גיל 18, עליו להציג רישיון ישראלי בתוקף בדרגה B לפחות ולהראות כאמור טופס רש"ל 18 בהיתר הרצוי מתחנות הצילום של משרד התחבורה. את הפרטים על תחנות הצילום ניתן לקבל באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

מלבד האמור לעיל, הפעלת מלגזה מותרת רק על ידי אדם שעובר ריענון. מטרת הריענון היא לחשוף את המפעיל לנהלי הבטיחות ולוודא שהוא זוכר את התקנות. בין היתר, בריענון השנתי מלמדים איך לוודא את שלמות מסגרת הבטיחות של המלגזה, את תקינות שרשראות ההרמה והצמיגים, את מפלסי השמן ואת מערכת הדלק והמנוע.

הפעלת מלגזה על ידי אדם שמורשה לכך מונעת בצורה משמעותית את כמות התאונות והתקלות. היא עוזרת להבטיח הפעלה מקצועית של המלגזה וחוסכת זמן גם בפרויקטים בענף הלוגיסטיקה. את הפעלת המלגזה יש לבצע על פי ההנחיות של היצרן בלבד. הנחיות אלו מופיעות על גבי המלגזה ומעודכנות אחת למספר שנים בנהלי משרד התחבורה.